powrót

Podstawowe zasady zlecania płatności zagranicznych wychodzących

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższych standardów obsługi płatności zagranicznych wychodzących, mBank przypomina o podstawowych zasadach dotyczących składania do realizacji takich zleceń:

- podawanie prawidłowego numeru rachunku beneficjenta (tam gdzie obowiązuje - w standardzie IBAN),
- podawanie pełnych danych dotyczących nazwy i adresu beneficjenta,
- podawanie kodu BIC banku beneficjenta (rekomendowane) lub pełnych danych dotyczących nazwy i adresu tego banku,
- wybieranie opcji kosztów ‘SHA’ (koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent) w szczególności w przypadku płatności wykonywanych na obszarze Unii Europejskiej i  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednocześnie uwzględniając ostatnie rekomendacje Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. The Financial Action Task Force) oraz zalecenia naszych banków korespondentów w USD, rekomendujemy podawanie pełnych danych identyfikujących beneficjenta, w tym kraju beneficjenta.

Nie stosowanie się do powyższych zasad, może skutkować:

- opóźnieniami w realizacji płatności po stronie banków trzecich,
- dodatkowymi kosztami,
- zwrotem płatności.

Kategorie:

MSP i Korporacje