powrót

Grodno SA - oferta publiczna

Informujemy, że w dniach 3-5 grudnia 2014 r. będzie trwać oferta publiczna akcji spółki Grodno SA. W Transzy Małych Inwestorów oferowanych jest 900.000 akcji. Cena emisyjna została ustalona na 3,00 zł. Minimalny zapis 50 akcji, maksymalny 900.000. Pokrycia zlecenia nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży. Zapisy na Akcje Serii C są bezwarunkowe, nieodwołalne i nie mogą zawierać żadnych ograniczeń i są wiążące dla osoby składającej zapis do dnia dokonania przydziału akcji w Ofercie lub do dnia ogłoszenia w sprawie zmiany warunków lub odwołania Oferty. Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia, nie mniej niż 6 zł. Klienci eMAKLERA oraz Usługi maklerskiej składają dyspozycje zapisu na akcje w serwisie transakcyjnym w opcji Oferta publiczna, w placówkach mBanku oraz przez mLinię. Prospekt emisyjny opublikowany został na stronie spółki


(wpłacony w całości)