powrót

Bezpłatne przelewy walutowe wewnętrzne

Informujemy, że od 24 stycznia 2015 r. przelewy walutowe wewnętrzne, wykonywane w serwisie transakcyjnym pomiędzy mBankiem, a mBankiem (dawnym MultiBankiem), mBankiem S.A. Odziałem Korporacyjnym oraz Private Banking są realizowane bezpłatnie.

Odpowiednie zapisy dotyczące zmian w opłatach zostaną opublikowane w kolejnej Taryfie prowizji i opłat.


Wykonywanie przelewów walutowych wewnętrznych w mBanku...