powrót

Wykonywanie przelewów walutowych wewnętrznych w mBanku


mBank umożliwia utworzenie zlecenia typu przelew walutowy wewnętrzny. Służy on do obsługi zleceń w ramach Banku:
- złotowych realizowanych na rachunki Klientów Banku prowadzone w walutach obcych oraz
- w walutach obcych realizowanych na rachunki Klientów Banku.

Aby wykonać przelew z rachunków eMax walutowych i na rachunki walutowe prowadzone w mBanku S.A., o numerze rozliczeniowym 1140 2004 należy zalogować się do serwisu transakcyjnego mBanku, zdefiniować taki przelew i po zdefiniowaniu przystąpić do jego realizacji. Przelew zostanie wykonany bezpłatnie.
Taki przelew wykonywany w serwisie transakcyjnym zostanie zrealizowany bezpłatnie. Za przelewy wykonywane za pośrednictwem innych kanałów obsługi pobierana jest opłata, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.

Aby wykonać przelew z rachunków eMax walutowych na rachunki walutowe prowadzone w mBanku S.A., o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 należy zalogować się do serwisu transakcyjnego mBanku, wybrać rachunek eMax walutowy, w prawym górnym rogu należy wybrać „Wykonaj przelew”, następnie z lewego menu wybrać „Za granicę lub walutowy”. Dane do przelewu należy wypełnić w sposób analogiczny do przelewu SWIFT. W opcji „Rodzaj przelewu” należy wybrać SWIFT.W kolejnym kroku należy potwierdź przelew hasłem smsowym. Przelew zostanie wykonany bezpłatnie.
Taki przelew wykonywany w serwisie transakcyjnym zostanie zrealizowany bezpłatnie. Za przelewy wykonywane za pośrednictwem innych kanałów obsługi pobierana jest opłata, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.

Przelew SEPA realizowany w ramach mBanku S.A. zgodnie z Taryfą prowizji i opłat obciążony jest taką samą opłatą jak w przypadku przelewów SEPA wykonywanych do innych banków.