powrót

Zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.”.


mBank S.A. informuje, że w dniu 09.02.2015 r. wprowadza zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.”, w szczególności polegające na:

1. modyfikacji przepisów dotyczących certyfikatów rezydencji podatkowej,
2. modyfikacji przepisów w związku ze zmianą Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
3. aktualizacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemu mBank CompanyNet,
4. aktualizacji przepisów dotyczących udostępniania systemu mBank CompanyNet (wymogi związane z przeglądarkami, za pośrednictwem których  można korzystać z systemu mBank CompanyNet),
5. modyfikacji przepisów w sprawie zasad realizacji przelewów HalCash oraz przepisów dotyczących zasad realizacji transakcji rynku finansowego w ramach mPlatformy walutowej,
6. dodaniu w Karcie uprawnień Klienta systemu mBank CompanyNet opcji umożliwiającej określenie  nazwy formatu Custom Import (rozszerzone formaty importu),
7. ujednoliceniu Karty użytkownika systemu mBank CompanyNet oraz Karty schematów autoryzacji w związku z projektem  umożliwiającym Klientom Banku wnioskowanie o zmianę uprawnień do systemu mBank CompanyNet za pomocą dokumentów elektronicznych,
8. wprowadzeniu w Karcie identyfikacyjnej, wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, konieczności wpisania daty ważności dokumentu tożsamości oraz usunięciu pola „Dokument potwierdzający umocowanie ww. osoby”.

Zmieniona treść „Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego  w mBanku S.A.” wchodzi w życie w dniu 9 marca 2015 r.
Jednolity tekst „Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.” znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.

Kategorie:

MSP i Korporacje