powrót

Komunikat w sprawie płatności zagranicznych realizowanych na rzecz beneficjentów, posiadających rachunki bankowe w Rosji i na Ukrainie

W związku z obniżonymi ratingami Rosji, niestabilną sytuacją ekonomiczną, sankcjami nałożonymi na Rosję przez UE i USA oraz konfliktem na terenie Ukrainy, ostrzegamy Państwa przed potencjalnymi, niezależnymi od naszego banku, nieprawidłowościami. Mogą one wystąpić  przy  realizacji zleceń zagranicznych na rzecz beneficjentów posiadających rachunki bankowe w Rosji i na Ukrainie.

Realizacja takiej płatności zagranicznej, w obecnej sytuacji, może skutkować:
•        opóźnieniami w wykonaniu lub wstrzymaniem płatności zarówno przez banki pośredniczące, jak i bank beneficjenta,
•        zwrotem płatności z inicjatywy banków pośredniczących albo banku beneficjenta,
•        a nawet - utratą wysłanych środków.

Prosimy o rozważną realizację Państwa zobowiązań wobec kontrahentów posiadających rachunki bankowe w Rosji i na Ukrainie. Sugerujemy aby przed wystawieniem zleceń zagranicznych uwiarygodnić - poprzez kontakt z Państwa kontrahentami w Rosji i na Ukrainie – kondycję finansową i pełną operacyjność banku rosyjskiego czy ukraińskiego prowadzącego rachunek, na który  ma być zrealizowana płatność.

Z poważaniem,
Departament Bankowości Transakcyjnej
 

Kategorie:

MSP i Korporacje