powrót

mBank rozszerza funkcjonalność usługi Intra-Polish USD Payments – usługą zostają objęte wszystkie banki krajowe.

Mając na względzie podnoszenie Państwa satysfakcji z korzystania z oferty płatności zagranicznych wychodzących w mBanku S.A., z przyjemnością informujemy, iż począwszy od dnia 22.06.2015 roku, mBank S.A. rozszerza funkcjonalność usługi Intra-Polish USD Payments – usługą zostają objęte wszystkie banki krajowe.

Usługa Intra-Polish USD Payments zapewnia przesyłanie płatności w walucie USD, adresowanych na rzecz beneficjentów posiadających swoje rachunki w bankach krajowych w Polsce w pełnej wysokości dla banku beneficjenta. Bank pośrednio uczestniczący w procesie rozrachunku nie będzie pobierał swojej opłaty z kwoty przekazu. Jedyna opłata, która może pojawić się po stronie beneficjenta, wynikać będzie tylko z warunków prowadzenia rachunku w jego banku.

Warunki realizacji :

  • płatności powinny zawierać kod BIC banku beneficjenta,
  • rachunek beneficjenta podany jest w standardzie IBAN,
  • z określeniem opcji kosztów – SHA (tzn. koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent).
  • Płatności, które nie spełnią powyższych kryteriów, będą realizowane jak dotychczas, tzn. koszty banków trzecich będą potrącane z kwoty płatności lub - dla opcji kosztów 'OUR' - będą obciążać rachunek Klienta.

Kategorie:

MSP i Korporacje