powrót

Zmiana Regulaminu „Elektroniczny System Obsługi Klienta MultiCash”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 stycznia 2016 roku ulega zmianie Regulamin „Elektroniczny System Obsługi Klienta MultiCash”. Zmiana dotyczy aktualizacji postanowień dotyczących dostępu do informacji bankowej. Jednocześnie w związku z koniecznością dostosowania wzorów regulaminów dla klientów bankowości korporacyjnej mBanku do przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - do Regulaminu publikowanego w dniu 16 listopada 2015 roku zostały naniesione stosowne zmiany.
Zmieniony tekst RegulaminuElektroniczny System Obsługi Klienta MultiCash

Data publikacji zmian Regulaminu: 07 grudnia 2015 r.

Kategorie:

MSP i Korporacje