powrót

Wpłaty/wypłaty w mBanku

Przedstawiamy ogólne zasady dotyczące realizacji wpłat/wypłat w placówkach mBanku.

Niezbędne dokumenty

Wypłaty może dokonać klient mBanku posiadający ważny i zarejestrowany w systemie Banku dokument tożsamości.
Wpłaty może dokonać:
- klient mBanku posiadający ważny i zarejestrowany w systemie Banku dokument tożsamości lub
- inna osoba znająca numer rachunku oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy na rachunek których ma zostać dokonana wpłata.

Kwoty awizacji oraz kwoty graniczne

Wypłaty powyżej kwoty granicznej wymagają wcześniejszego zgłoszenia, zgodnie z poniższymi zasadami:
- Jeżeli kwota wypłaty jest niższa lub równa 100 000 PLN oraz wniosek jest zgłoszony do 10.30 dnia roboczego to najwcześniejsza możliwa data wypłaty jest w kolejnym dniu roboczym, po godzinie 14.00.
- Jeżeli kwota wypłaty jest wyższa niż 100 000 PLN oraz wniosek jest zgłoszony do 10.30 dnia roboczego to najwcześniejsza możliwa data wypłaty jest za dwa dni robocze, po godzinie 14.00.
- Jeżeli kwota wypłaty jest niższa lub równa 25 000 EUR/USD oraz wniosek jest zgłoszony do 10.30 dnia roboczego to najwcześniejsza możliwa data wypłaty jest w kolejnym dniu roboczym, po godzinie 14.00.
- Jeżeli kwota wypłaty jest wyższa niż 25 000 EUR/USD oraz wniosek jest zgłoszony do 10.30 dnia roboczego to najwcześniejsza możliwa data wypłaty jest za dwa dni robocze, po godzinie 14.00.
- Jeżeli kwota wypłaty przekracza 25 000 EUR lub 25 000 USD, trzydniowy okres oczekiwania może się wydłużyć.

Wysokość maksymalnej kwoty wpłat/wypłat realizowanych w wyznaczonych placówkach wynosi 50 000PLN/ 12 000EUR/ 16 000 USD.