powrót

Jak przebiega proces płacenia kartą za towary i usługi?

Jak wygląda proces płacenia kartą?Płacenie kartą jest w dzisiejszych czasach tak samo powszechne, jak i proste. Chociaż cała operacja trwa dosłownie kilka sekund, to zapewne nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele czynników bierze udział przy transakcji kartą...

Kwota zakupu, typ karty, jaką dokonujemy płatności oraz wiele innych czynników ma określony wpływ na to, w jaki sposób ten proces zachodzi. Pomyśleliśmy, że na zasadzie ciekawostki, można przedstawić Wam kilka informacji, jak to się dzieje, że posługując się "zwykłym" kawałkiem plastiku jesteś w stanie nabyć różnego rodzaju dobra i usługi.

W momencie, gdy karta płatnicza zostanie przekazana do rąk sprzedawcy, ten powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jest podpisana. Posługiwać się nią może jedynie jej posiadacz, czyli osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie - w razie wątpliwości sprzedawca ma obowiązek to sprawdzić, prosząc np. o dowód tożsamości. Jeżeli wszystko jest w porządku, sprzedawca przeciąga kartę przez czytnik paska magnetycznego lub w przypadku kart chipowych wkłada ją do czytnika mikroprocesora.

W ten sposób sprzedawca inicjuje proces autoryzacji - wprowadza kwotę transakcji, Klient wprowadza PIN i te dane wędrują poprzez centrum autoryzacyjne do Banku - wydawcy karty, w celu weryfikacji czy transakcja może dojść do skutku. Terminal sprawdza parametry karty zapisane na karcie i kontaktuje się z  Bankiem - wydawcą karty w celu dalszej weryfikacji. Te parametry to m. in. PIN, data ważności, status karty (czyli czy karta jest aktywna i czy nie została zastrzeżona), ilość środków na rachunku, limity autoryzacyjne, itp.

W tym czasie terminal może wydrukować pierwszą część potwierdzenia zapłaty, na którym znajdziemy m. in. adres punktu, w którym dokonujemy płatności oraz niepełny - ze względów bezpieczeństwa - numer karty.

Po otrzymaniu zapytania autoryzacyjnego i przeprowadzeniu wielu operacji w swoim systemie, Bank przesyła odpowiedź do sklepu ze zgodą (bądź odmową) na dokonanie transakcji. W przypadku zaakceptowania transakcji, zostaje założona blokada środków na rachunku powiązanym z kartą - blokada taka będzie oczekiwała na przesłanie rozliczenia przez 7 dni.

W tym momencie terminal drukuje dalszą część potwierdzenia. Jeżeli terminal nie był przygotowany do wprowadzenia kodu PIN, to po otrzymaniu odpowiedzi z Banku posiadacz karty składa podpis potwierdzający, że zgadza się na obciążenie rachunku karty kwota transakcji. Sprzedawca upewnia się, że złożony podpis jest zgodny z tym na odwrocie karty.

Jeżeli wszystko jest w porządku, sprzedawca definitywnie potwierdza transakcję. Klient otrzymuje potwierdzenie zapłaty oraz nabyty towar i dla niego w tym momencie proces płacenia kartą zostaje zamknięty.

Dla Banku (i konta Klienta) to dopiero początek, bowiem jego rachunek nie został jeszcze obciążony za towar lub usługę, którą Klient nabył. Dopiero po upływie najczęściej kilku (lub kilkunastu) dni, centrum rozliczeniowe obsługujące sklep przesyła za pośrednictwem organizacji płatniczej do Banku rozliczenie dokonanej transakcji tj. założona w momencie autoryzacji blokada autoryzacyjna zostaje zwolniona, a blokowane środki zostają pobrane z rachunku powiązanego z kartą.

Dopiero w tym momencie możemy ostatecznie stwierdzić, że transakcja zakupu została sfinalizowana i w taki sposób możemy w skrócie opisać cały proces posługiwania się kartą płatniczą.

Komentuj z innymi