powrót

Obligacje korporacyjne Kruk S.A – zakończenie zapisów

W dniu wczorajszym, 1 grudnia 2016 r. wystąpił dzień przekroczenia liczby obligacji serii AF1 spółki Kruk w złożonych zapisach w ofercie publicznej W związku z tym dzień 2 grudnia 2016 r. jest ostatnim dniem zapisów na obligacje serii AF1. Proporcjonalną redukcją zostaną objęte zapisy z obu dni zapisów.