powrót

Zmieniamy cennik, regulaminy i tabele oprocentowania – zmiany w kartach

Zmienimy cennik Twoich produktów i usług, tabele oprocentowania oraz regulaminy w mBanku. Główne zmiany dotyczą działania kart debetowych oraz kredytowych. Zapoznaj się z nimi.

1. Zmiany w cenniku

  • Wprowadzamy zmiany w kartach kredytowych

Od 18 grudnia br. nie będziemy pobierać opłaty za przekroczenie limitu karty kredytowej, która do tej pory wynosiła 45 zł.  
Pozostałe zmiany dotyczące kart kredytowych mają charakter porządkowy.  

  • Zmiana zapisów dotyczących kredytu hipotecznego

Zmieniamy zapisy dotyczące wyceny nieruchomości dla nowo udzielanych kredytów hipotecznych. Wprowadzamy podział na kategorie nieruchomości typowych i nietypowych.  Określa je Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych. Opłata za ocenę nieruchomości nie ulegnie zmianie.

Poniżej zamieszczamy wykaz zmian w cenniku, a w nim wszystkie informacje o tym co i w jaki sposób się zmienia.

Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat
Nowa Taryfa prowizji i opłat

Podstawą usunięcia opłaty za przekroczenie limitu karty kredytowej jest zmiana lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich i organów władzy i administracji publicznej (par. 72 ust. 2 pkt 7).
____________________________
Podstawą wprowadzenia zmian porządkowych jest Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,  (par. 72 ust. 2 pkt 9).
____________________________
Podstawą wprowadzenia zmian dotyczących kredytu hipotecznego w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. są zapisy Regulaminu udzielania kredytów
i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A (par. 24 ust. 5 pkt. 10).

 
2. Zmiany w regulaminach

  • Zmieniamy regulamin kart debetowych

18 grudnia zmieni się regulamin kart debetowych. Jakie najważniejsze zmiany wprowadzamy?
- Udostępnimy zbliżeniowe wypłaty gotówki z bankomatów, które dają taką możliwość. Informację od kiedy to rozwiązanie będzie dostępne  podamy na naszej stronie.
- W uzasadnionych sytuacjach związanych z bezpieczeństwem, możemy zablokować Twoją kartę. Poinformujemy Cię o tym przed założeniem blokady.
- Prowizję za przewalutowanie transakcji naliczymy my lub organizacja płatnicza.
- Jeżeli zniszczysz lub uszkodzisz kartę nie będziesz mógł dalej z niej korzystać. Skontaktuj się z nami i zamów duplikat karty.

  • Zmieniamy regulamin kart kredytowych

2 listopada zmieni się również regulamin kart kredytowych. 
- Do oferty wprowadzamy pierwsze w Polsce rozwiązanie, pozwalające na wykonywanie płatności telefonem, jeszcze przed otrzymaniem karty plastikowej. Takie rozwiązanie wprowadziliśmy już dla kart debetowych. Dzięki tej zmianie zapłacisz telefonem w sklepach z terminalem zbliżeniowym, jeszcze zanim dotrze do Ciebie karta plastikowa.
Na czym to polega? Tuż po wydaniu karty, dodasz ją w aplikacji mobilnej mBanku wybierając opcje Płatność telefonem. W tym miejscu zdefiniujesz PIN do karty, którym będziesz potwierdzać wszystkie transakcje (zarówno wykonywane telefonem, jak i później kartą plastikową). Po otrzymaniu od nas karty plastikowej, aktywuj ją. Wtedy będziesz w pełni korzystać z możliwości swojej karty.
Rozwiązanie dotyczy kart kredytowych MasterCard.
- Udostępnimy również zbliżeniowe wypłaty gotówki z bankomatów, które dają taką możliwość. Informację od kiedy te rozwiązania będą dostępne  podamy na naszej stronie.

Od 18 grudnia natomiast:
- zwiększymy limit dla wypłaty gotówki z bankomatu z 50% do 80% wartości przyznanego limitu karty,
- dla Twojego bezpieczeństwa wprowadzimy maksymalny poziom dla oprocentowania kredytu i usługi Spłaty na raty. Oznacza to, że nawet w sytuacji niekorzystnych warunków rynkowych Twoje oprocentowanie nie wzrośnie powyżej tego poziomu,
- nie będziemy pobierać opłaty za przekroczenie limitu karty.

Poniżej zamieszczamy wykazy wszystkich zmian w regulaminach, a w nich informacje o tym co i w jaki sposób się zmienia.


Wykaz zmian w regulaminie kart debetowych
Regulamin kart debetowych
Wykaz zmian w regulaminie kart kredytowych
Regulamin kart kredytowych

3. Zmiany oprocentowania

17 października 2017 r. zmieniamy Tabele oprocentowania.

Na rachunkach umożliwiających regularne oszczędzanie, założonych od 29 października do 30 listopada br. będzie obowiązywało oprocentowanie premium.
Oprocentowanie premium w wysokości 2% naliczymy, gdy suma Twoich wpływów w danym miesiącu na rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie będzie wyższa co najmniej o 100 zł od Twoich obciążeń.

Podstawą wprowadzenia zmian jest zmiana wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez GUS - § 47 pkt. 2 ust. 2 Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach mBanku S.A. Powyższa zmiana nastąpiła w okresie I kwartał 2017 vs. IV kwartał 2016 tj.: zmiana z 100,7 na 101,1 (0,4).

Wykaz zmian oprocentowania
Tabela stóp procentowych

Kategorie:

Oferta indywidualna