powrót

Pamapol S.A. - wezwanie do sprzedaży akcji

Przedmiotem wezwania jest 9 963 300 akcji zwykłych na okaziciela spółki Pamapol S.A. Akcje zostały zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPMPOL00031.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającym jest AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest wzywający,
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.
Cena za jedną akcję spółki Pamapol S.A. wynosi 1,00 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki Pamapol S.A. będą przyjmowane od 13 czerwca do 12 lipca 2018 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 20 lipca 2018 r.

Klienci eMaklera odpowiadają na wezwanie składając na mLinii dyspozycję, która zawiera:

  • numer rachunku w mDM,
  • liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.


Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania, aby złożyć zapis.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść wezwania dostępna jest tutaj.