powrót

Ferrum S.A. - wezwanie do sprzedaży akcji

Przedmiotem wezwania jest 19 792 817 akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRUM S.A. w tym:
 

  • 19.747.817 akcji zwykłych na okaziciela, które są zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW pod numerem ISIN PLFERUM00014
  • 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F. 14.213.862 – F. 14.258.861, które zostały wydane w formie dokumentu.

Wzywający łącznie z pozostałymi stronami porozumienia, zamierza po przeprowadzeniu wezwania osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Wzywającym jest Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest wzywający.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.
Cena za jedną akcję spółki FERRUM S.A. wynosi 4,39 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki FERRUM S.A. będą przyjmowane od 14 czerwca do 13 lipca 2018 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 23 lipca 2018 r.

Klienci eMaklera odpowiadają na wezwanie przez złożenie na mLinii dyspozycji, która zawiera:

  • numer rachunku w mDM ,
  • liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.

Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania, aby złożyć zapis.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.