powrót

Przelewy z KARTY kredytowej bez tajemnic - zarówno wychodzące, jak i przychodzące

Firmowy Blog Roku

 

Dokonywanie przelewów z KARTY kredytowej, jest równie łatwe i praktyczne, jak dokonywanie przelewów z eKONTA.

Przekonasz się o tym, po przeczytaniu dzisiejszego artykułu. Na pierwszy ogień - instrukcja wykonywania przelewów wychodzących z KARTY kredytowej:

 

 

Krok pierwszy

Po wcześniejszym zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego mBanku, z menu dostępnego z lewej strony serwisu wybierz zakładkę - "Karty". Następnie odznacz KARTĘ kredytową, z której chcesz wykonać przelew. Zaznaczenie danej karty daje Ci możliwość wglądu w podstawowe informacje dotyczące KARTY.

obszar

 

Krok drugi

Kolejnym krokiem do realizacji przelewu z rachunku KARTY jest otwarcie zakładki "Przelewy". Wybierz interesujący Cię rodzaj przelewu: Przelew jednorazowy / Przelew do ZUS / Przelew podatku.

obszar

 

Krok trzeci

Czas na zdefiniowanie danych  odbiorcy przelewu. Wybierając akcję "Pobierz z listy" masz możliwość automatycznego wyboru rachunku odbiorcy, który został wcześniej zdefiniowany do eKONTA. Po wpisaniu powyższych danych przejdziesz do akceptacji operacji, klikając "Dalej". 

obszar

 

Krok czwarty

Zweryfikuj poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych oraz wprowadź hasło smsowe, aby potwierdzić chęć dokonania operacji.

obszar

 

Krok piąty

Jeżeli hasło smsowe zostało wprowadzone poprawnie, przelew został zlecony do realizacji.

obszar

 

Wydruk potwierdzenia dokonania przelewu

Jeżeli tylko chcesz, możesz otrzymać potwierdzenie zrealizowanego już przez mBank przelewu z KARTY kredytowej. W tym celu z menu "Karty" wybierz zakładkę "Operacje bieżące", odznacz odpowiedni przelew i kliknij "Wydruk potwierdzenia".

Potwierdzenie na temat wykonanego przelewu możesz otrzymać także wtedy, gdy przelew został już rozliczony w wyciągu KARTY kredytowej - w tym celu postępuj analogicznie po wybraniu z menu "Karty" opcji "Historyczne wyciągi".

A jak uzyskać informacje potrzebne do przelewu na rachunek KARTY kredytowej? - czyli przelew przychodzący.

Przelew przychodzący na KARTĘ kredytową to przydatna opcja, jeżeli chcesz dokonać np. spłaty zadłużenia z wykorzystaniem innego rachunku niż eKONTO. Aby dokonać takiego przelewu, musisz posiadać informacje na temat numeru rachunku KARTY kredytowej. W tym celu wybierz konkretną kartę z menu "Karty", a następnie kliknij opcję "Szczegóły karty".

Pamiętaj jednak, że najszybszym sposobem na dokonanie spłaty karty, bez konieczności pamiętania o dacie wymagalnej spłaty oraz minimalnej kwocie spłaty, jest ustawienie automatycznej spłaty karty z eKONTA. Polega to na ustawieniu wskaźnika automatycznego obciążenia na 100% po wejściu w menu "Karty" - "Szczegóły umowy".

obszar

 

 

 

Komentuj z innymi