powrót

Jak dyrektywa PSD2 zmienia obsługę klientów korporacyjnych mBanku

Dzień dobry,

wprowadzamy zmiany związane z dyrektywą PSD2 w zakresie obsługi produktów mBanku dla klientów korporacyjnych. Zapisy tej dyrektywy w Polsce reguluje ustawa o usługach płatniczych, która weszła w życie 20 czerwca 2018 r.

Najważniejsze zmiany, które wprowadzimy od 17 grudnia 2018 r.:

 • Szybciej odpowiemy na reklamacje. Mamy na to 15 dni roboczych, a w szczególnych przypadkach 35 dni roboczych.
 • SHA będzie jedyną opcją kosztową dla płatności zagranicznych do krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (obszar EOG). Oznacza to, że zleceniodawca poniesie koszty prowizji i opłat banku, a beneficjent pozostałe opłaty i prowizje.


Doradca bankowy chętnie przekaże szczegółowe informacje na ten temat.


Szczegółowy wykaz zmian w produktach, dokumentach i regulaminach, które wprowadzamy w mBanku od 17 grudnia 2018 r.:

Produkt lub obszar zmiany   Opis zmiany
Reklamacje Skracamy terminy odpowiedzi na reklamacje do 15 i 35 dni roboczych. Dotychczas czas ten wynosił 30 i 60 dni kalendarzowych.

Na reklamację odpowiemy w formie papierowej lub za pomocą systemu mBank CompanyNet.
 
Przelewy i przekazy zagraniczne Wydłużamy godzinę graniczną przyjęcia zleceń płatności zagranicznych wychodzących do godz. 14:00.

Wydłużamy godzinę graniczną przyjęcia zleceń płatności zagranicznych przychodzących - wszystkie zlecenia rozliczane automatycznie będziemy księgować do końca dnia roboczego dla banku.

Poszerzamy naszą ofertę o płatności w walucie ILS (nowy izraelski szekel) i TRY ( lira turecka), w trybie D+1 (PILNY), gdzie D oznacza datę realizacji przez nas dyspozycji.

Płatności zagraniczne do krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (obszar EOG) będą miały jedną opcją kosztów w dyspozycji płatniczej – SHA.
Opcja SHA oznacza, że zleceniodawca i beneficjent dzielą się prowizjami i opłatami, tj. zleceniodawca ponosi prowizje i opłaty mBanku, a beneficjent wszystkie pozostałe opłaty i prowizje.

W płatnościach do państw spoza strefy EOG nasi klienci mogą nadal stosować opcję OUR (wszystkie koszty realizacji dyspozycji ponosi zleceniodawca) i BEN (wszystkie koszty po stronie beneficjenta).

Przypominamy, że opcja kosztów SHA zakłada, że płatność dotrze do banku beneficjenta w pełnej kwocie (instytucje pośredniczące nie powinny z niej pobierać swoich opłat).
 
mBank CompanyNet  Dla płatności zagranicznych do krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (obszar EOG):
 • Formatka przelewu krajowego i przelewu zagranicznego udostępni tylko opcję kosztów SHA (przy wprowadzaniu zlecenia z opcją kosztów OUR lub BEN, system automatycznie zmieni płatność na opcję SHA).
 • Dla walut TRY i ILS dodajemy tryb realizacji PILNE.
 • Zaktualizowaliśmy pod tym kątem dokumenty, które dotyczą usług: Connect Classic i Developer, Connect dla SAP, Platforma „Usługi powiernicze” oraz „InvoiceNet”

W regulaminach zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej oraz czasu odpowiedzi na reklamacje *.
 • Regulamin systemu mBank CompanyNet
wersja polska
wersja angielska

Zmieniony Regulamin wchodzi w życie 17.12.2018 r.
 
BRESOK  Dla płatności zagranicznych do krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (obszar EOG):
 • Formatka zlecenia walutowego udostępni tylko opcję kosztów SHA (przy wprowadzaniu zlecenia z opcją kosztów OUR lub BEN, system automatycznie skonwertuje płatność na opcję SHA).
 • Dla walut TRY i ILS dodajemy tryb realizacji PILNE.

W regulaminach zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej oraz czasu odpowiedzi na reklamacje *.
 • Regulamin systemu BRESOK
wersja polska
wersja angielska
wersja niemiecka

Zmieniony Regulamin wchodzi w życie 17.12.2018 r.
 
MultiCash  Dla płatności zagranicznych do krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (obszar EOG):
 • Gdy otrzymamy zlecenie z opcją kosztów OUR lub BEN, nasz system automatycznie skonwertuje płatność na opcję SHA.  
 • Dla walut TRY i ILS dodajemy tryb realizacji PILNE.

W regulaminach zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej oraz czasu odpowiedzi na reklamacje *.
 • Regulamin systemu MultiCash
wersja polska
wersja angielska
wersja niemiecka

Zmieniony Regulamin wchodzi w życie 17.12.2018 r.
 
SWIFTNET  Dla płatności zagranicznych do krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (obszar EOG):
 • Gdy otrzymamy zlecenie z opcją kosztów OUR lub BEN, nasz system automatycznie skonwertuje płatność na opcję SHA.
 • Dla walut TRY i ILS dodajemy tryb realizacji PILNE.

Szybciej odpowiemy na złożone reklamacje. Mamy na to 15 dni roboczych, a w szczególnych przypadkach 35 dni roboczych.

Karty płatnicze i przedpłacone:
 

 • Visa Business PayWave
 • MasterCard Corporate PayPass
 • Visa Business Gold PayWave
 • MasterCard Corporate Gold PayPass
 • Visa Business Platynowa PayWave
 • Visa Business debetowa PayWave
 • Visa Bonus Prepaid
 • Visa Business Prepaid
 • Visa Profit Prepaid
W regulaminach zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej oraz czasu odpowiedzi na reklamacje * #:

Wymienione poniżej regulaminy opublikujemy 7.12.2018 r. na portalu internetowym mBanku.
 • Regulamin korporacyjnych kart płatniczych
 • Regulamin karty Visa Business debetowa payWave
 • Regulamin firmowych kart przedpłaconych
 • Regulamin indywidualnych kart przedpłaconych
Zintegrowana Umowa Rachunku Bankowego

Rachunek bankowy

Lokaty terminowe
 W regulaminach zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej oraz czasu odpowiedzi na reklamacje *:
 • Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego Rachunku Bankowego w mBanku S.A.
wersja polska
wersja angielska
wersja niemiecka
 • Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A.
wersja polska
wersja angielska
wersja niemiecka
 • Regulamin Złotowe i walutowe lokaty terminowe w mBanku S.A
wersja polska
wersja angielska
wersja niemiecka

Zmienione Regulaminy wchodzą w życie 17.12.2018 r.
 
Rachunek Powierniczy  W regulaminie zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej oraz czasu odpowiedzi na reklamacje *:
 • Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku powierniczego w mBanku S.A.
wersja polska
 
Rachunek Zastrzeżony  W regulaminie zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej oraz czasu rozpatrywania reklamacji *:
 • Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków zastrzeżonych w mBanku S.A.
wersja polska
 
Elektroniczny Rachunek Zastrzeżony  W regulaminie zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej oraz czasu odpowiedzi na reklamacje *:
 • Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania elektronicznego rachunku zastrzeżonego w mBanku S.A.
wersja polska
 

Obsługa gotówkowa
 

 • Wpłaty gotówkowe zamknięte
 • Wypłaty gotówkowe zamknięte
 • Wpłata pocztowa zamknięta
 W regulaminach zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej czasu odpowiedzi na reklamacje *:
 
 • Regulamin Wpłaty gotówkowe zamknięte
wersja polska
wersja angielska
wersja niemiecka
 • Regulamin Wypłaty gotówkowe zamknięte
wersja polska
wersja angielska
wersja niemiecka
 • Regulamin Wpłata pocztowa zamknięta
wersja polska
 
Polecenie zapłaty Odbiorca
Polecenie zapłaty Płatnik
 W regulaminach zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej oraz czasu odpowiedzi na reklamacje *:
 • Regulamin Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty
wersja polska
 • Regulamin polecenia zapłaty
wersja polska
 
Rynki finansowe (Wszystkie produkty)  W regulaminach zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej oraz czasu odpowiedzi na reklamacje *:
 • Regulamin Ogólne warunki współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego
wersja polska
 • Regulamin Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego
wersja polska
wersja angielska
 • Regulamin Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego dla klientów instytucjonalnych
wersja polska
wersja angielska
 

Rynki finansowe:
 

Natychmiastowe transakcje wymiany walut

W regulaminie zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej oraz czasu odpowiedzi na reklamacje *:
 • Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut
wersja polska
Usługi powiernicze  W regulaminie zmieniamy zapisy, które dotyczą klauzuli wyłączeniowej oraz czasu odpowiedzi na reklamacje *:
 • Regulamin świadczenia usług powierniczych opublikujemy do 17.12.2018 r. na stronie portalu mBanku
Pakiet MSP W regulaminach zmieniamy zapisy dotyczące czasu odpowiedzi na reklamacje *:
 • Regulamin Warunki korzystania z Pakietu elastycznego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w mBanku S.A.
wersja polska
wersja angielska
 • Regulamin Warunki korzystania z Pakietu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w mBanku S.A. w wersji "Nowy EFEKT" oraz "Nowy EFEKT Plus"
wersja polska
wersja angielska
 • Regulamin Warunki korzystania z pakietu dla małych i Średnich Przedsiębiorstw w mBanku w wersji "Efekt" oraz "Efekt Plus
wersja polska
wersja angielska
mBank InvoiceNet  W regulaminie zmieniamy zapisy dotyczące czasu odpowiedzi na reklamacje *:
 • Regulamin świadczenia usług finansowych za pośrednictwem internetowego systemu prezentacji faktur
wersja polska
 
Produkty ryzyka kredytowego W zakresie produktów ryzyka kredytowego, które są usługami płatniczymi, stosujemy ustawę PSD2.
 
Produkty ryzyka kredytowego funkcjonujące poza Regulaminem  udostępniania produktów obciążonych ryzykiem kredytowym
(Finansowanie dostawców)
Zmieniamy zapisy dotyczące czasu odpowiedzi na reklamacje *:
 • Regulamin dla dłużnika nabycia wierzytelności w ramach programu finansowania dostawców
wersja polska
 • Regulamin dla dostawcy nabycia wierzytelności w ramach programu finansowania dostawców
wersja polska
 

 (*)
Klauzula wyłączeniowa:

Możemy nie stosować części zapisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Wyłączenia dotyczą: działu II Ustawy (za wyjątkiem art. 32a) oraz art. 34, art. 35-37, art. 40 ust. 3-4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48 oraz art. 51, art. 144-146 (lub innych przepisów prawa, które zmieniają wymienione przepisy – gdy będzie to dopuszczalne).”

Reklamacje:
Skracamy czas odpowiedzi na reklamacje do 15 i 35 dni roboczych. Dotychczas czas ten wynosił 30 i 60 dni kalendarzowych.
Opis zmian w klauzuli reklamacyjnej:
1. Klient może złożyć reklamację związaną z tym, jak świadczymy usługi na podstawie Umowy.
2. Klient może złożyć reklamację w każdej jednostce organizacyjnej naszego banku, która prowadzi obsługę klienta. Pełną listę adresów prezentujemy w serwisie internetowym Grupy mBanku.
3. Klient może złożyć reklamację pisemnie, ustnie (telefonicznie albo podczas osobistego kontaktu z naszym pracownikiem Banku) oraz elektronicznie (w szczególności przez system bankowości elektronicznej mBank CompanyNet).
4. W reklamacji klient powinien zawrzeć:

 • szczegółowy opis zdarzenia, które budzi jego zastrzeżenia,
 • swoje oczekiwania dotyczące sposobu rozwiązania reklamacji,
 • numer rachunku bankowego i nazwę oraz REGON klienta
 • dane osoby, która składają reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail).

5. Rozpatrujemy reklamacje niezwłocznie, w możliwie najkrótszym terminie. Termin udzielenia odpowiedzi nie powinien przekraczać 15 dni roboczych od dnia, w którym otrzymaliśmy reklamację. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy nie możemy rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych, dopuszczamy wydłużenie tego czasu do maksymalnie 35 dni roboczych. Klient otrzyma od nas informację, że potrzebujemy więcej czasu, aby rozpatrzyć jego reklamację.
6. Gdy rozpatrzymy reklamację, przekazujemy klientowi odpowiedź (wynik postępowania reklamacyjnego) na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
7. Jeśli nie uwzględnimy roszczeń, które klient zgłosił w reklamacji, klient może wystąpić do nas, abyśmy ponownie rozpatrzyli sprawę w terminie 14 dni od dnia naszej odpowiedzi na reklamację. W pisemnym odwołaniu klient powinien zawrzeć analogiczne informacje, jak przy reklamacji (więcej w pkt. 4).
8. Niezależnie od wyniku naszego postępowania klient może dochodzić swoich roszczeń przeciwko nam na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego.

(#) W zakresie kart płatniczych oraz kart przedpłaconych stosujemy odmienne brzmienie klauzuli reklamacyjnej – Użytkownik karty jest również uprawniony do złożenia reklamacji – szczegóły w regulaminach.

17 grudnia br. wprowadzamy również dodatkowe zmiany w wybranych produktów, które nie wynikają bezpośrednio z PSD2:

mBank CompanyNet
 • Rozszerzamy uprawnienia do wysyłania formularzy/dokumentów elektronicznych. Uprawniony użytkownik może elektronicznie składać wnioski i przyjmować powiązane z nimi oświadczenia. Aktualną listę tych wniosków publikujemy na portalu mBanku.
 • Dostosowaliśmy Kartę identyfikacyjną do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 
Rynki finansowe:
 • Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)
 • Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Doprecyzowujemy zobowiązania stron, które wynikają z transakcji płatniczych.

Zmieniamy w związku z tym regulaminy:
 

 • Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych

wersja polska
wersja angielska

 • Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

wersja polska

 • Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

wersja polska
 

Produkty Trade Finance w mBank CompanyNet  Porządkujemy dokumentację. Zmiany nie wpływają na zasady obsługi akredytyw, gwarancji i inkas w module Finansowania handlu systemu mBank CompanyNet.
 • Regulamin udostępniania i obsługi produktów Trade Finance w Internetowym systemie obsługi Klienta mBank CompanyNet
wersja polska
wersja angielska
wersja niemiecka
 


 

 

Kategorie:

MSP i Korporacje

Tagi:

zmiany, PSD2