powrót

Uwaga na fałszywą korespondencją z Urzędu Patentowego RP!

Szanowni Klienci,

Ostrzegamy przed kampanią oszustów podszywających się pod Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP).

Na co uważać?

 • rzekome wezwania do zapłaty – przesłane pocztą tradycyjną (rzadziej również elektroniczną);
 • spreparowane faktury i „DECYZJE”,
  których nadawca podpisuje się, jako Urząd Patentowy RP.


Na czym polega zagrożenie?
Oszuści podszywają się pod istniejącą instytucję, wykorzystując dawny wzorzec pism UPRP dla zwiększenia wiarygodności.
Treść wiadomości wzywa do wpłaty środków na podstawiony, fałszywy numer rachunku. W ten sposób, dochodzi do wyłudzenia środków, z tytułu rzekomego wpisu do rejestru i uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Jak sprawdzić, czy wiadomość jest prawdziwa?

 • Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wydał oficjalne ostrzeżenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu pt. „Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty, fakturami lub sfałszowanymi decyzjami!” znajdują się informacja m.in. o jedynym prawdziwym numerze rachunku do wpłat należącym do urzędu. Dodatkowo, znaleźć w nim można oficjalne stanowisko UPRP oraz numer infolinii, do przyjmowania pytań/zgłoszeń dotyczących podejrzanej korespondencji;
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy otrzymana wiadomość, czy też numer rachunku są prawdziwe – warto skontaktować się bankiem w celu weryfikacji lub bezpośrednio z UPRP np. poprzez dedykowaną infolinię urzędu;

Poniżej prezentujemy przykład fałszywej wiadomości.

Co zrobić, gdy doszło do wpłaty/przelewu na fałszywy numer rachunku?

 • Sprawę należy pilnie zgłosić do mBanku, wskazując co najmniej numer rachunku odbiorcy i krótki opis zdarzenia.
  Przypominamy, że skontaktować się z nami na wiele sposobów – poprzez infolinię Contact Center pod numerem 0 801 273 273/ 22 6 273 273, zgłoszenie do Opiekuna lub Oddziału Korporacyjnego, wiadomość autoryzowaną w systemie CompanyNet;
 • Zgłosić sprawę do organów ścigania, przedstawiając (jeśli to możliwe) zachowane pismo/fakturę/e-maila;
 • Opcjonalnie: zgłosić sprawę do UPRP


Przykład fałszywej korespondencji:

Uwaga
 
Uwaga
 

Kategorie:

MSP i Korporacje