powrót

Wykup certyfikatów inwestycyjnych - ogłoszenie

Przypominamy, że 5 listopada 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm., dalej „Ustawa”) od 6 listopada 2019 r. fundusze reprezentowane są przez depozytariusza.

mBank pełni obecnie funkcję reprezentanta (depozytariusza) dla:

 • Lartiq Opportunity FIZ
 • Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
 • Lartiq Profit XXXI FIZ
 • Globalny Fundusz Medyczny FIZ
 • Lartiq XXI FIZ
 • Lartiq Profit MultiAsset FIZ
 • TTT Global Macro FIZ
 • Lartiq Stabilny Dochód FIZ
 • Venture FIZ
 • Lartiq Profit XXXII FIZ
 • Lartiq Profit XXXIII FIZ


W tym czasie:

 • Fundusze, co do zasady nie wykupują Certyfikatów Inwestycyjnych.
 • Fundusz może dokonać wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jedynie pod warunkiem, że pozwala na to płynność Aktywów Funduszu.
 • Poszukujemy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmą zarządzanie funduszami. Powinno to nastąpić na początku stycznia 2020 r., o czym poinformujemy.