powrót

IV edycja konkursu „Krok w przyszłość” rozstrzygnięta!

Fundacja mBanku nagrodziła najlepsze prace studenckie z matematyki .
Jury przewodniczy prof. dr hab. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.  Jurorzy wyróżniają prace, które promują nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazują nowe kierunki bądź metody badawcze.
Do finału konkursu edycji 2019/2020 zakwalifikowało się 9 spośród 52 zgłoszonych prac. 

Nagrodę główną w konkursie - 20 tys. zł oraz statuetkę STEFCIO otrzymuje:
Wojciech Wawrów  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za  pracę licencjacką „Algebraic curves and Jacobian varieties”, napisaną pod opieką  prof. dr hab. Wojciecha Gajdy.

Obecnie magistrant Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jego zainteresowania leżą w przekroju teorii liczb i geometrii algebraicznej, gdzie używa się metod geometrycznych do rozwiązywania równań wielomianowych. W nagrodzonej pracy, poza ogólnym wstępem do teorii Jakobianów na krzywych algebraicznych znajduje się opis jego własnych badań nad strukturą Jakobianów specjalnych rodzin krzywych supereliptycznych.

Wyróżnienie oraz nagrodę 10 tys. zł otrzymują:
Daniel Danielski z Uniwersytetu Wrocławskiego, za pracę magisterską „Prostokątne grupy Coxetera o brzegu homeomorficznym z krzywą Mengera”, napisaną pod opieką prof. dr hab. Jacka Świątkowskiego.

Doktorant z matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim.  Wyróżniona praca dotyczy problemu z geometrycznej teorii grup – dziedziny, w której bada się grupy przy pomocy metod geometrycznych i topologicznych. W pracy znaleziono warunek, w obecności którego brzeg Gromowa prostokątnej grupy Coxetera (przestrzeń topologiczna reprezentująca zachowanie grupy w nieskończoności) jest homeomorficzny z tzw. krzywą Mengera.

Kamil Rychlewicz  z Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę magisterską „Formal sums of lattice points in cones and toric geometry”, której promotorem był dr hab. Andrzej Weber, prof. UW.

Doktorant w Institute of Science and Technology Austria. Naukowo zajmuje się geometrią algebraiczną, ze szczególnym naciskiem na zastosowania rozmaitości torycznych. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie w II edycji konkursu „Krok w przyszłość” za swoją pracę licencjacką.

W wyróżnionej pracy rozważane są klasy charakterystyczne rozmaitości osobliwych. Pozytywnie zostaje rozstrzygnięty postawiony przez promotora problem dodatniości ekwiwariantnej klasy Todda dla rozmaitości torycznych. Wciąż otwartym pozostaje problem dodatniości dla ogólnych rozmaitości z działaniem torusa.

Nagrodę specjalną zarządu Fundacji mBanku – 10 tys. zł otrzymuje:
Jakub Skrzeczkowski z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską „Differentiability of solutions to perturbed structured population models with respect to perturbation parameter”, napisaną pod opieką  prof. dr hab. Piotra Gwiazdy.

Doktorant I roku w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Matematyki i Informatyki. Kształcił się także na Uniwersytecie w Bonn i Uniwersytecie w Heidelbergu. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem w Sorbonie. Interesuje się analizą równań różniczkowych cząstkowych.

Wyróżniona praca dotyczy matematycznej analizy modeli populacji ze strukturą. Podejmowany jest w niej problem różniczkowalności rozwiązań względem parametru. Pozwala to na optymalizację zagadnień opisanych przez badane równania. Praca opublikowana w JDE (2020).

Do finału konkursu zakwalifikowali się także:

Damian Fafuła (Politechnika Wrocławska),
praca magisterska „Regularność form kwadratowych”,
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan

Kajetan Jastrzębski (Uniwersytet Wrocławski),
praca licencjacka „Symetria jądra ciepła operatorów nielokalnych”,
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan

Wojciech Słomian (Politechnika Wrocławska),
praca magisterska „Transferencja oszacowań $L^p$ pomiędzy zsymetryzowanymi rozwinięciami Jacobiego a transformatą Dunkla”;
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Stempak

Kamil Urbaś (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
praca magisterska „Pewne warianty przestrzeni Gromova-Hausdorffa”;
promotor: dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ

Agnieszka Zięba (Politechnika Warszawska), 
praca magisterska „Prawie algebraizacja (kwadratowych) harnessów”, 
promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

Gratulujemy zwycięzcom i finalistom!

Więcej o konkursie znajduje się na stronie www.mFundacja.pl w zakładce „Krok w przyszłość”.