powrót

Zmieniamy stawki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych oraz private banking udzielanych do 21.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 03.06.2020 r. do 02.09.2020 r.
WIBOR 3M PLN 0,68000%
EURIBOR 3M 0,00000%
LIBOR 3M USD 0,35000%
LIBOR 3M GBP 0,23660%
LIBOR 3M JPY 0,00000%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 03.06.2020 r. do 02.09.2020 r.
EURIBOR 3M -0,29000%
LIBOR 3M USD 0,35000%
LIBOR 3M JPY -0,04180%
LIBOR 3M GBP 0,23660%

 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 04.06.2020 r.
Stawki obowiązujące
od 05.06.2020 r.
WIBOR 3M PLN 0,69% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,66% bez zmian
LIBOR 1 M EUR -0,47% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,26% bez zmian
EURIBOR 3M -0,26% bez zmian
LIBOR 1M USD 0,37% 0,17%
LIBOR 3M USD 0,69% 0,35%
LIBOR 1M GBP 0,25% 0,10%
LIBOR 3M GBP 0,57% 0,24%


Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:

 

Stawka Stawki obowiązujące
do 18.06.2020 r.
Stawki obowiązujące
od 19.06.2020 r.
WIBOR 1M PLN 0,64% 0,64%


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.). 
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 02.06.2020 r.
Stawki obowiązujące
od 03.06.2020 r.
WIBOR 1M PLN 0,64000% bez zmian
LIBOR 1M CHF -0,71700% -0,76120%
LIBOR 1M USD 0,43763% 0,16950%
LIBOR 1 M EUR -0,40743% -0,45657%
EURIBOR 1M -0,44800% -0,46200%
LIBOR 1M JPY -0,04383% -0,07300%
WIBOR 3M PLN 0,69000% 0,68000%
LIBOR 3M CHF -0,57900% -0,63660%
LIBOR 3M EUR -0,17357% -0,32200%
EURIBOR 3M -0,22300%

-0,27400%

 
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
 
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej i firm:

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne

Stawki dla klientów Private Banking: 

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne