powrót

1 lipca 2020 r. wprowadzamy zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

1 lipca 2020 r. wprowadzamy zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Najważniejsze modyfikacje dotyczą:
1. podwyższenia do 3 tys. zł (z 2 tys. zł) opłaty za otwarcie rachunku dla nierezydenta,
2. podwyższenia opłat za:

  • przelew złotowy Express Elixir – do 10 zł (z 9 zł),
  • przelew złotowy Blue Cash – do 10 zł (z 9 zł),
  • udostępnienie usługi Collect – do 1 tys. zł (z 800 zł),
  • udostępnienie mnemonika Collect lub Mass Collect – do 100 zł (z 50 zł),
  • aneks do Umowy Collect, Mass Collect, Polecenie zapłaty, Polecenie zapłaty Plus, e-Zgoda – do 1 tys. zł (z 500 zł),

3. włączenia lokat terminowych do obliczania progu naliczania dla prowizji za utrzymywanie sald na rachunkach i podwyższeniu do 0,25 % (z 0,15%) wysokości prowizji za utrzymywanie sald na rachunkach - Bank obliczy prowizję na koniec 31 grudnia każdego roku kalendarzowego i pobierze ją w terminie 30 dni od tej daty (obliczenie i pobranie prowizji nie jest obowiązkiem Banku),
4. uproszczenia zapisów w opłatach za usługę SWIFTNET Korpo, wprowadzenia jednej opłaty za modyfikację warunków umowy - zamiast dwóch obecnych pozycji,
5. wprowadzenia prowizji i opłat za nowy Pakiet dla MSP w wersji Pakietu eCommerce (od momentu udostępnienia go w ofercie Banku), dodania opłaty za zamówienie wypłaty pocztowej otwartej na Poczcie i opłaty za jej nieodebranie w ramach Pakietu dla MSP,
6. wprowadzenia prowizji i opłat za Kredyt na zapłatę zobowiązań i Elektroniczny kredyt na zapłatę zobowiązań w ramach produktu Zapłata.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje