powrót

Zmiana w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

30 grudnia 2020 r. wprowadzamy zmianę do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Zmiana polega na tym, że:
1. prowizję od sald, obliczaną na koniec 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, zastąpimy prowizją od sald, obliczaną na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku kalendarzowego (Rozdział 1.A. pozycja 41),
2. wprowadzamy dodatkową prowizję za wzrost salda (Rozdział 1.A. nowa pozycja 42).

Kategorie:

MSP i Korporacje