powrót

Zmieniamy oprocentowanie lokat walutowych

W ciągu ostatnich miesięcy doszło do dużych obniżek stóp procentowych w Polsce oraz na świecie.  
W Polsce stopy procentowe spadły o 1,4 p.p., w USA o 1 p.p., a w Wielkiej Brytanii o 0,65 p.p.
Z tego powodu od 1 marca 2021 r. obniżamy oprocentowanie lokat walutowych.     

Niezależnie od okresu lokaty, oprocentowanie wyniesie 0,01% i będzie dotyczyć walut: USD, EUR i GBP.
Dla lokat ze stałym oprocentowaniem nowa stawka zacznie obowiązywać od momentu odnowienia lokaty (po 1 marca). 

Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem zaktualizujemy 1 marca.     

Dodatkowo, w Tabelach stóp procentowych wprowadzamy zmiany, które mają charakter porządkowy.

W Taryfie prowizji i opłat, w sekcji o kartach kredytowych (pozycja 12), od 1 marca br., zamiast "przelew z rachunku" będzie sformułowanie "przelew z rachunku karty kredytowej". Zmiana ta ma charakter doprecyzowania i nie wpływa na wysokość ani zakres zastosowania obecnej opłaty.  

Zobacz też:

 

Zestawienie wszystkich dokumentów

  

Kategorie:

Oferta indywidualna