powrót

Zmiana w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

15 marca 2021 r. wprowadzamy zmianę do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Zmiana polega na:
1. wprowadzeniu opłaty za rozszerzone czynności szczególnej obsługi dostawców usług płatniczych,
2. podwyższeniu opłat za wsparcie/konsultacje w integracji systemów bankowości elektronicznej z systemami klienta,
3. wprowadzeniu definicji podstawowego modułu transakcyjnego mBank CompanyNet,
4. uściśleniu, że opłatę miesięczną za korzystanie z tokena sprzętowego lub mobilnego pobierzemy po raz pierwszy 31 marca za wszystkie tokeny aktywne dzień wcześniej,
5. obniżeniu opłaty za modyfikację warunków umowy SWIFTNET Korpo,
6. wprowadzeniu w ramach Pakietu dla Małych Średnich Przedsiębiorstw (Pakietu dla MSP):
a. opłaty za użytkownika systemu mBank CompanyNet w ramach Pakietu eCommerce,
b. zmiany warunku salda na warunek liczby wykonanych przelewów w ramach Pakietu Równowaga,
7. wprowadzeniu rozdzielenia wyciągów przekazywanych przez SWIFT od wyciągów przekazywanych przez systemy bankowości elektronicznej,
8. wprowadzeniu prowizji za brak wymaganych, zgodnie z umową o udzielenie gwarancji oraz umową o otwarcie akredytywy dokumentowej, wpływów na rachunek klienta,
9. wprowadzeniu opłaty za niedostarczenie w terminie dokumentów wymaganych zgodnie z regulaminem udostępnienia produktów obciążonych ryzykiem kredytowym oraz umową o udzielenie gwarancji oraz umową o otwarcie akredytywy dokumentowej,
10. podwyższeniu opłat za sporządzenie niestandardowej opinii lub informacji o Kliencie.

 

Kategorie:

MSP i Korporacje