powrót

GROM Windykacji NSFIZ - wykup certyfikatów inwestycyjnych

Przekazujemy nasze stanowisko, dotyczące wyceny wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu GROM Windykacji NSFIZ
Komunikat przeczytasz tutaj.

Przypominamy, że mBank jest depozytariuszem funduszu.