powrót

Zmiana w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

1 listopada 2021 r. wprowadzamy zmianę do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.


Zmiana polega na:
1. wprowadzeniu prowizji za utrzymywanie salda na rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych (ARD), Auto Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych (ALJ) oraz lokatach terminowych w PLN,
2. zmianie wysokości prowizji za utrzymywanie salda na rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych (ARD), Auto Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych (ALJ) oraz lokatach terminowych w walutach innych niż PLN – obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.,
3. wprowadzeniu drobnych doprecyzowań zapisów w uwagach do pobieranych opłat za dodanie nowego użytkownika systemu mCN oraz za modyfikację uprawnień użytkownika tego systemu,
4. wprowadzeniu doprecyzowań w opłatach za usługę SWIFTNET Korpo oraz nowych opłat za usługę Zlecenia Transferu w wersji aktywnej,
5. podwyższeniu opłaty za pośredniczenie w przekazywaniu korespondencji dotyczącej gwarancji obcych oraz wprowadzeniu opłaty za wystawienie duplikatu gwarancji.

 

Kategorie:

MSP i Korporacje