powrót

Zmieniamy Tabele stóp procentowych

Zmieniamy regulaminy

Od 7 października br. obowiązują nowe Tabele stóp procentowych. Podnieśliśmy wysokość oprocentowania należności przeterminowanych. Zmiana wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 października 2021 r. Tą decyzją Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Treść decyzji znajdziesz tutaj.

Szczegóły opisaliśmy w wykazie zmian.

 

Zestawienie dokumentów

 

Kategorie:

Oferta indywidualna