powrót

Zmiany nazw i polityki inwestycyjnej – Esaliens FIO

20 października 2021 r. subfundusz Esaliens Strateg zmieni nazwę i politykę inwestycyjną.

Co musisz wiedzieć?
 

  • Zmieni się nazwa subfunduszu na Esaliens Medycyny i Nowych Technologii.
  • Subfundusz docelowo będzie lokował minimum 60% aktywów przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami. Większość inwestycji będzie dokonywana w krajach wysoko rozwiniętych, przy uwzględnieniu szerokiej dywersyfikacja portfela.
  • Zmieni się klasyfikację subfunduszu z mieszanego na akcyjny.
  • Zmieni się ocena ryzyka inwestycyjnego i horyzontu inwestycyjnego subfunduszu w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.


Szczegóły polityki inwestycyjnej będą dostępne 20 października 2021 na stronie funduszu oraz w serwisie transakcyjnym.
Nowa ocena ryzyka inwestycyjnego (wysokie) i horyzontu inwestycyjnego (powyżej 5 lat) będą widoczne w serwisie transakcyjnym i aplikacji 20 października 2021.

Dowiedz się więcej o funduszu.