powrót

Ważne informacje o zmianach regulaminów przedpłaconych kart płatniczych

W sierpniu ubiegłego roku wprowadziliśmy nową, indywidualną przedpłaconą kartę płatniczą i zmieniliśmy „Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A.”. We wrześniu ubiegłego roku zmieniliśmy ofertę w zakresie firmowych kart przedpłaconych i opublikowaliśmy nowy „Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A.”. Regulaminy weszły w życie z dniem publikacji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 – dane niezbędne do wydania karty.

Nowe postanowienia były związane z planowanym wejściem w życie projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej i miały obowiązywać od 31 grudnia 2021 r. Jednak wejście w życie ustawy nadal się opóźnia.

Nasze zmiany w zakresie wymaganych danych wdrożymy w sierpniowej modernizacji mBank Company Net.

Zmianie ulegną teksty jednolite regulaminów w zakresie jakim dotyczą adresu zameldowania użytkownika karty - §3, ust. 7, pkt 4/. Nie będziemy wymagać tego adresu. W pozostałym zakresie dane będą obowiązkowe. 
Regulaminy udostępniamy w sekcji Regulaminy i dokumenty.

Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z Centrum Klienta lub swoim doradcą.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje