powrót

Zmieniamy Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Zmieniamy Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych (dalej: „Opis transakcji”).

Najważniejsze zmiany dotyczą transakcji odkupu:

  • wprowadziliśmy godzinę graniczną dostarczenia, w której określamy do której godziny sprzedający powinien dostarczyć papiery,
  • uszczegółowiliśmy prawa kupującego, gdy sprzedający nie dostarczy papierów dłużnych w godzinie granicznej.

Prosimy, zapoznaj się z nowym Opisem transakcji, który będzie obowiązywał od 1 marca 2023 r.

Opis transakcji znajdziesz na naszej tej stronie.

Kategorie:

MSP i Korporacje