powrót

Investor Turcja – zawieszenie kupna, sprzedaży i konwersji

Aktualizacja


16 lutego Investors TFI S.A. wznowiło realizację zleceń kupna i sprzedaży funduszu Investor Turcja.
Decyzja obowiązuje od dnia wyceny 15 lutego 2023 r.

Bezpośrednim powodem decyzji jest wznowienie notowań i obrotu na tureckiej giełdzie.


 

9 lutego Investors TFI S.A. zdecydowało, że czasowo zawiesza kupno i sprzedaż funduszu Investor Turcja.

Decyzja obowiązuje od dnia wyceny 8 lutego do dnia wyceny 22 lutego 2023 r.

Bezpośrednim powodem decyzji było zawieszenie notowań na giełdzie papierów wartościowych w Istambule w Turcji. Oznacza to, że nie można wiarygodnie wycenić istotnej części aktywów funduszu Investor Turcja, wynikającego z przyczyn niezależnych od funduszu.

Po wznowieniu notowań i obrotu na tureckiej giełdzie, fundusz zdecyduje o wznowieniu kupna i sprzedaży funduszu Investor Turcja i wskaże dzień wznowienia.

Według informacji TFI wszystkie zlecenia, które funduszu otrzymał do 6 lutego 2023 r. do godziny 23.59, zostaną zrealizowane według wyceny z dnia 7 lutego 2023 r.