powrót

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej – PKO Stabilnego Wzrostu

Zgodnie z ogłoszoną przez Towarzystwo informacją 25 lutego 2023 r. zmienią się nazwa oraz polityka inwestycyjna subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu.

Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu zmieni nazwę na PKO Dynamicznej Alokacji. Subfundusz będzie realizował strategię aktywnej alokacji. Zmiana umożliwi zarządzającemu bardziej dynamiczne dostosowywanie portfela subfunduszu do sytuacji rynkowej. W pozycji neutralnej portfel subfunduszu będzie inwestował wyłącznie w instrumenty o niskim ryzyku inwestycyjnym. Zarządzający przyjmuje pozycję neutralną, gdy nie widzi korzyści wynikających z inwestycji w instrumenty o większym ryzyku inwestycyjnym, np. akcje.
Dopuszczalny udział instrumentów udziałowych (głównie akcji) w portfelu subfunduszu pozostaje bez zmian i wynosi od 0% do 40%.

Więcej informacji o polityce inwestycyjnej nowego funduszu na stronie od 27 lutego 2023 r.

Na platformie SFI możesz nadal, w ten sam sposób można składać zlecenia nabycia, odkupienia czy zamiany. Zlecenia stałe w ramach regularnego realizujemy w takim sam sposób.