powrót

Midas S.A. - wezwanie do sprzedaży akcji

Przedmiotem Wezwania jest 503 124 060 akcji zwykłych na okaziciela spółki Midas S.A.
Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Wzywającym jest Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Nabywającym jest Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
Cena za jedną akcję spółki Midas S.A. wynosi: 0,81 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki Midas S.A. będą przyjmowane od 21 marca 2016 r. do 19 kwietnia 2016 r.
Planowany dzień rozliczenia transakcji: 27 kwietnia 2016 r.

 

Klienci eMaklera i Usługi maklerskiej odpowiadają na wezwanie składając na mLinii dyspozycję zawierającą:
- numer rachunku w DM mBanku,
- liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
- adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.

 

Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.

 

Ze świadectwem depozytowym należy się udać do jednego z POK Trigon Dom Maklerski S.A., aby złożyć ofertę sprzedaży akcji.

 

Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.

 

Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat DM mBanku.