powrót

Zakończenie Lokaty strukturyzowanej "Silny kurs"

Dzisiaj, tj. 21.09.2016 r. kończy się roczna Lokata strukturyzowana „Silny kurs”, oparta o kurs EUR/PLN.
Naliczone oprocentowanie wyniosło 0,63% brutto w skali inwestycji.
Zainwestowane środki wrócą na konto 22.09.2016 r.