powrót

HELIO S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 1 143 000 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLHELIO00014.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi są HELIO S.A. Wzywający 1, Leszek Paweł Wąsowicz Wzywający 2.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Wzywający 1 i Wzywający 2.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Podmiot Pośredniczący”, „Dom Maklerski BOŚ”).
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 10,54 zł za jedną akcję.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 19 sierpnia 2019 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów w I terminie: 6 września 2019 r.
Przewidywany I termin zawarcia transakcji w przypadku zapisów złożonych do 6 września 2019 r.: 11 września 2019 r. włącznie.
Przewidywany termin rozliczenia transakcji: 13 września 2019 r. zawartych w I terminie.
Zakończenie przyjmowania zapisów: 20 września 2019 r.
Przewidywany II termin zawarcia transakcji 25 września 2019 r.
Przewidywany termin rozliczenia transakcji zawartych w II terminie 27 września 2019 r.

Klienci eMaklera odpowiadają na wezwanie składając na mLinii dyspozycję zawierającą:

  • numer rachunku w mDM,
  • liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.

Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania, aby złożyć zapis.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść wezwania dostępna jest tutaj