powrót

Nowa nazwa subfunduszu Ipopema SFIO

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, 21 lipca 2018 r. zaczęło obowiązywać w całej Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP). Rozporządzenie wprowadza jednolite przepisy dotyczące funkcjonowania funduszy rynku pieniężnego (FRP), w szczególności ich polityki inwestycyjnej i nazwy.

Dlatego od 2 września br. IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy zmienia nazwę na IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny.