powrót

Obniżamy niektóre opłaty, zmieniamy regulaminy kredytów maklerskich

Jeśli aktywnie korzystasz z konta także za granicą – mamy dla Ciebie dobre informacje. Od 12 grudnia obniżamy niektóre opłaty.
Zmiana dotyczy:

  • przelewów SEPA (czyli przelewów w euro do krajów europejskiej strefy gospodarczej, np. odbiorcy z UE czy Norwegii). Po zmianie - nie będzie za nie opłaty.
  • wypłat z bankomatów za granicą. Obniżamy tę opłatę i od 12 grudnia niezależnie od tego, gdzie pobierzesz gotówkę – w kraju z bankomatu innego banku czy za granicą – zapłacisz tyle samo. 


W ten sposób spełniamy obowiązki, które wynikają z przepisów UE. 

Dodatkowo od 30 października 2019 roku wprowadzamy zmiany w regulaminie kredytów maklerskich. Dotyczą one przede wszystkim: 

  • innej nazwy Domu Maklerskiego, od teraz będzie to Biuro Maklerskie mBanku (BM);
  • tego jak przekazujemy informację o zmianach tego regulaminu, taryfy oraz tabeli oprocentowania. Przekazujemy ją na trwałym nośniku. Po tym jak Bank przekaże klientowi informację o zmianie, nie będzie mógł usunąć, ani zmienić tej wersji dokumentu.
  • będziemy mogli nie wykonać dyspozycji kredytobiorcy, która wymaga zawarcia aneksu do umowy. Dotyczy to sytuacji, gdy kredytobiorca zmieni adres na zagraniczny oraz podlega przepisom państwa obcego.


Więcej o zmianach przeczytasz w wykazie zmian. Zajrzyj tam, może któryś szczegół będzie dla Ciebie ważny.

Kategorie:

Private Banking