powrót

Ergis S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 20 083 783 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. Akcje zostały zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLEUFLM00017.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi są   Finergis Investments Limited oraz Marek Górski.
Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Finergis Investments Limited.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 3,00  zł za akcję.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki Ergis S.A. są przyjmowane od 21 października do 19 listopada br.
Planowana data rozliczenia transakcji  22 listopada br.

Dyspozycję możesz złożyć na mLinii z:

  • numerem rachunku w mDM,
  • liczbą akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • dyspozycją zapisu na sprzedaż akcji..

W związku z tym, że wezwanie jest obsługiwane przez BM mBanku, świadectwa depozytowe nie będą wydawane.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść oferty dostępna jest tutaj

.