powrót

Ważna informacja dla posiadaczy funduszy Trigon TFI (obecnie Lartiq TFI) - Polskie Perły oraz Medycyny i Innowacji (dawny Medyczny Publiczny)

Trigon TFI SA (obecnie Lartiq TFI) straciło zezwolenie na zarządzanie funduszami. To decyzja Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).


Co to dla Ciebie oznacza?

 • od 5 listopada br. TFI nie może podejmować decyzji związanych z zarządzaniem funduszami i ich reprezentowaniem
 • NIE TRACISZ swoich pieniędzy – bo fundusz to oddzielna masa majątkowa
 • depozytariuszem funduszy Polskie Perły oraz Medycyny i Innowacji jest ING Bank Śląski S.A.
 • depozytariusz przez najbliższe 3 miesiące będzie reprezentować fundusze, ale nie będzie nimi aktywnie zarządzać

Co będzie się działo w najbliższym czasie?

 • jeżeli w ciągu 3 miesięcy żadne inne TFI nie przejmie funduszy, zostaną one rozwiązane i zlikwidowane
 • od rozpoczęcia likwidacji certyfikaty inwestycyjne tych funduszy nie będą już dostępne na giełdzie
 • od rozpoczęcia likwidacji nie będziesz mógł też zgłosić chęci wykupu
 • za proces likwidacji odpowiada depozytariusz, jednak KNF może wskazać inną instytucję

Jak zarządzisz swoim majątkiem w tych funduszach?

 • przez najbliższe 3 miesiące nadal możesz sprzedać lub kupić certyfikaty inwestycyjne na giełdzie, w standardowym trybie
 • przez najbliższe 3 miesiące nadal możesz składać dyspozycje wykupu na mLinii oraz w placówkach banku
 • jeśli płynność na to pozwoli, wykupy będą skutecznie realizowane lub redukowane. Decyzję o możliwości realizacji lub redukcji podejmuje depozytariusz (ING Bank Śląski S.A.)

Aktualizacja

Dodatkowo powstała specjalna strona, która zawiera informacje dla klientów Lartiq Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest ona dostępna tutaj.
Ponadto, został stworzony specjalny adres e-mail, na który klienci mogą przesyłać swoje pytania:
klienci.lartiq@ingbank.pl