powrót

Sprawdź, gdzie możesz znaleźć informacje o aktualnej wysokości oprocentowania swojego kredytu, pożyczki lub karty kredytowej

Zobacz gdzie możesz znaleźć informacje o aktualnej wysokości oprocentowania swojego kredytu, pożyczki lub karty kredytowej.

Informacje podstawowe

Informacje dotyczące aktualnego oprocentowania kredytów są dostępne w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej. Znajdziesz je w szczegółach dotyczących Twojego produktu (kredyt, karta, rachunek). Aktualne Tabele stóp procentowych dostępne są na stronach www banku, w sekcji Pomoc.

1. Karta kredytowa

  • Serwis transakcyjny

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Finanse, następnie Karty. Pojawi się lista Twoich kart (jeżeli masz ich kilka). Wybierz tę, dla której chcesz sprawdzić oprocentowanie.
W szczegółach umowy znajdziesz Oprocentowanie kredytu, z aktualną stawką.

Szczegóły karty

 

 

Szczegóły karty

  • Aplikacja mobilna

Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wybierz Finanse, następnie Karty. Pojawi się lista Twoich kart (jeżeli masz ich kilka). Wybierz tą, dla której chcesz sprawdzić oprocentowanie.
 

Szczegóły umowy


2. Kredyty (np. kredyt gotówkowy)

 

  • Serwis transakcyjny

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Finanse, następnie Kredyty, Wszystkie. Pojawi się lista Twoich produktów ratalnych (jeżeli masz ich kilka). Wybierz ten, dla którego chcesz sprawdzić oprocentowanie. W szczegółach znajdziesz Oprocentowanie kredytu, z aktualną stawką.

 

Sprawdź kredyt

 

Kredyt gotówkowy

 

 

Kredyty gotówkowy - oprocentowanie

 

 Kredyt odnawialny

  • Aplikacja mobilna

Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wybierz Finanse, następnie Kredyty. Pojawi się lista Twoich kredytów (jeżeli masz ich kilka). Wybierz ten, dla którego chcesz sprawdzić oprocentowanie.
W szczegółach kredytu znajdziesz Oprocentowanie kredytu, z aktualną stawką.
 

Kredyt gorówkowy - aplikacja mobilna
 
3. Pożyczka i Kredyt mieszkaniowy/hipoteczny

  • Serwis transakcyjny

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Finanse, następnie Kredyty. Pojawi się lista Twoich produktów ratalnych (jeżeli masz ich kilka). Wybierz ten, dla którego chcesz sprawdzić oprocentowanie. W szczegółach znajdziesz Oprocentowanie kredytu, z aktualną stawką.
 

  • Aplikacja mobilna

Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wybierz Finanse, następnie Kredyty. Pojawi się lista Twoich kredytów (jeżeli masz ich kilka). Wybierz ten, dla którego chcesz sprawdzić oprocentowanie.
W szczegółach kredytu znajdziesz Oprocentowanie kredytu, z aktualną stawką.

4. Kredyty maklerskie

Informacje dotyczące aktualnego oprocentowania kredytów maklerskich otrzymasz bezpośrednio od swojego doradcy.

 

Masz dodatkowe pytania?

Nie obniżyliście oprocentowania mojego kredytu. Dlaczego?
Oprocentowanie kredytu zmienia się zgodnie z warunkami Twojej umowy. Jeśli aktualnie nie ma uzasadnienia do zmiany oprocentowania, a zmieniły się  odsetki maksymalne, musimy dostosować oprocentowanie do nowych wysokości odsetek maksymalnych. Robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeśli umowa zawiera oprocentowanie uzależnione od stopy referencyjnej lub stopy lombardowej, zmiana będzie proporcjonalna do zmiany ogłoszonej przez RPP. W innych przypadkach, oprocentowanie obniżamy do odsetek maksymalnych, które wynoszą 9%. 

Na jakiej podstawie wyliczacie maksymalne oprocentowanie 9%?
Wysokość odsetek maksymalnych to dwukrotność odsetek ustawowych, przy czym odsetki ustawowe to suma aktualnej stopy referencyjnej NBP, która wynosi1,0% i jest powiększona o 3,5%.

Czy obniżenie oprocentowania wpływa na kredyty hipoteczne?
Obniżenie oprocentowania wpływa na odsetki od należności przeterminowanych.
Można je sprawdzić zgodnie z Tabelą oprocentowania.

Jeżeli zmiana oprocentowania była 17.03.2020 r., to dlaczego wprowadzacie zmiany dopiero po pobraniu raty przypadającej po 17.03.2020 r.? 
Dlaczego najbliższą ratę pobieracie według starego harmonogramu?
Marża zmieni się w dniu spłaty najbliższej raty, zgodnie z harmonogramem, płatnej po zmianie odsetek maksymalnych. Będzie tak, jeśli od dnia zmiany odsetek maksymalnych do dnia spłaty raty upłynęło co najmniej 7 dni roboczych. Jeśli okres ten jest krótszy, marża zmieni się w dniu spłaty kolejnej raty, zgodnej z harmonogramem.

Dlaczego po obniżeniu oprocentowania moja rata jest wyższa?

Obniżamy oprocentowanie lub pozostaje ono bez zmian. Rata nie będzie wyższa. Może być mniejsza lub nie zmieni się.

 

Kategorie:

Private Banking