powrót

Zmieniamy stawki referencyjne

Informujemy, że zmianie ulega wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. 
Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych oraz private banking udzielanych od 21.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 04.03.2020 r. do 02.06.2020 r.
WIBOR 3M PLN 1,71000%
EURIBOR 3M 0,00000%
LIBOR 3M USD 1,58040%
LIBOR 3M GBP 0,71790%
LIBOR 3M JPY 0,00000%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 04.03.2020 r. do 02.06.2020 r.
EURIBOR 3M -0,42500%
LIBOR 3M USD 1,58040%
LIBOR 3M JPY -0,06630%
LIBOR 3M GBP 0,71790%

 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 06.04.2020 r.
Stawki obowiązujące
od 07.04.2020 r.
WIBOR 3M PLN 1,65% 1,17%
LIBOR 3M CHF -0,76% -0,66%
LIBOR 1 M EUR -0,47% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,37% -0,26%
EURIBOR 3M -0,43% bez zmian
LIBOR 1M USD 1,66% 0,98%
LIBOR 3M USD 1,58% 1,43%
LIBOR 1M GBP 0,67% 0,25%
LIBOR 3M GBP 0,77% 0,57%


Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:

 

Stawka Stawki obowiązujące
do 21.04.2020 r.
Stawki obowiązujące
od 22.04.2020 r.
WIBOR 1M PLN 1,64% 1,14%


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.). 
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 02.04.2020 r.
Stawki obowiązujące
od 03.04.2020 r.
WIBOR 1M PLN 1,63000% 1,14000%
LIBOR 1M CHF -0,79480% -0,79600%
LIBOR 1M USD 1,61263% 0,94088%
LIBOR 1 M EUR -0,52057% -0,41700%
EURIBOR 1M -0,47400% -0,44300%
LIBOR 1M JPY -0,09533% -0,13350%
WIBOR 3M PLN 1,71000% 1,17000%
LIBOR 3M CHF -0,72340% -0,67420%
LIBOR 3M EUR -0,45029% -0,29571%
EURIBOR 3M -0,41700%

-0,34900%

 
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
 
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej i firm:

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne

Stawki dla klientów Private Banking: 

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne