powrót

Nowe oprocentowanie lokat i rachunkówObniżamy oprocentowanie niektórych lokat i rachunków. Zmiana wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 17 marca oraz 8 kwietnia 2020 r., które łącznie obniżyły referencyjne stopy procentowe o 1,00 p.p.

Nowe stopy procentowe będą obowiązywać od:

  • 6 maja 2020 r. - dla rachunku Wealth Management oraz lokat ze stałym oprocentowaniem, które otworzysz lub odnowisz tego dnia lub później,
  • 18 maja 2020 r. – dla lokat ze zmiennym oprocentowaniem,
  • 1 czerwca 2020 r. – dla rachunków Oszczędnościowych Private Banking MAX.


Rodzaje lokat, których oprocentowanie zmieniamy, znajdziesz również w wykazie zmian.
 

  • Chcesz sprawdzić oprocentowanie swojej lokaty? Zrobisz to w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.

Serwis transakcyjny
Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Moje finanse, następnie Lokaty/Oszczędności. Pojawi się lista Twoich lokat (jeżeli masz ich kilka). Wybierz tę, dla której chcesz sprawdzić oprocentowanie.
 
Aplikacja mobilna
Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wybierz Finanse, następnie Lokaty. Pojawi się lista Twoich lokat (jeżeli masz ich kilka). Wybierz tą, dla której chcesz sprawdzić oprocentowanie.
 

  • Chcesz sprawdzić oprocentowanie rachunku Wealth Management  oraz rachunku oszczędnościowego Private Banking MAX?

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Moje finanse, następnie Rachunki, następnie Szczegóły rachunku.

  • Masz nowy widok (menu) w serwisie transakcyjnym?

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Finanse, Oszczędności, następnie wybierz interesujący Cię produkt (lokatę lub rachunek) i sprawdź oprocentowanie.
 

 

Kategorie:

Private Banking