powrót

Połączenie subfunduszy TFI PZU S.A.

19 czerwca 2020 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) PZU S.A. połączy subfundusze wydzielone w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji (subfundusze przejmowane) z subfunduszami wydzielonymi w ramach PZU FIO Parasolowego (subfundusze przejmujące). Poniżej ich nazwy:
 

Subfundusze przejmujące
(PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy)  
 Subfundusze przejmowane
(PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji)
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU Dłużny Rynków Wschodzących
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
PZU Akcji Rynków Wschodzących PZU Akcji Rynków Wschodzących
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PZU Akcji Spółek Dywidendowych


Subfundusze przejmujące zachowują nazwy, polityki inwestycyjne i numery rachunków do wpłat. Opłaty nie zmienią się.

W przypadku subfunduszy przejmowanych, nie będzie można kupić, sprzedać ani zamienić jednostek uczestnictwa w ramach Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych. Nie będą wykonywane zlecenia z datą przyszłą oraz zlecenia stałe.
 

Od 19 czerwca subfundusze przejmujące weszły w prawa i obowiązki subfunduszy przejmowanych (art. 208e Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).
 

Tagi:

mBank, Fundusze, TFI