powrót

Porządkujemy zapisy w regulaminach

Dbamy o to, aby nasze regulaminy:

  • zawierały tylko najważniejsze informacje,
  • nie powielały postanowień, które znajdziesz w innych dokumentach, np. w umowie.  

Dlatego zmieniamy nasze dokumenty. Oto najważniejsze zmiany, które wprowadzamy: 

Regulamin usług Private Banking

Jeśli dostarczyłeś nam certyfikat rezydencji podatkowej, pamiętaj o aktualizacji tego dokumentu, gdy zmienią się Twoje dane osobowe. Masz na to 30 dni. 

Zasady zawierania, rozliczania i potwierdzania transakcji rynku finansowego znajdziesz w dokumencie „Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego”.

Regulamin kredytu gotówkowego 

Usuwamy postanowienia, które dotyczą sposobu, w jaki pobieramy prowizję za uruchomienie kredytu. Tę informację znajdziesz w umowie.

Dodajemy informację, że odsetki od kapitału przeterminowanego naliczamy w takiej samej wysokości jak odsetki dla należności przeterminowanych. Ich wysokość podajemy w tabeli oprocentowania.

Regulamin kredytu odnawialnego

Dodajemy informację, że odsetki od kapitału przeterminowanego naliczamy w takiej samej wysokości jak odsetki dla należności przeterminowanych. Ich wysokość podajemy w tabeli oprocentowania.
 
Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI)

Dodajemy informacje o powodach, z jakich możemy zmienić taryfę prowizji i opłat. Dotychczas znajdowały się one w regulaminie rachunków. 

 
Nowe wersje regulaminów: 

  • kredytu gotówkowego i  odnawialnego wejdą w życie 20 sierpnia 2020 r.
  • usług Private Banking i Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych wejdą w życie 19 września 2020 r.
     
Zestawienie dokumentów

 

Kategorie:

Private Banking