powrót

Subfundusz NN (L) Nowej Azji zmienił się w NN (L) Indeks Surowców

1 stycznia br. subfundusz NN (L) Nowej Azji zmienił się w NN (L) Indeks Surowców.
W związku z tym zmieniła się również polityka inwestycyjna funduszu. Nowa strategia zakłada inwestycje w zróżnicowany portfel surowców: energetycznych, towarów rolnych, metali przemysłowych i szlachetnych. Celem subfunduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu wyższej niż wynik indeksu Bloomberg Commodity Total Return.

Na platformie SFI bez zmian złożysz zlecenia nabycia, odkupienia czy zamiany. Również zlecenia stałe w ramach regularnego inwestowania są realizowane w taki sam sposób.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie subfunduszu oraz w szczegółach funduszu, w usłudze Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych.