powrót

Subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu zmienił nazwę na Generali Akcji: Megatrendy

1 lutego 2021 r. subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu zmienił nazwę na Generali Akcji: Megatrendy.
Nowa nazwa precyzyjniej odzwierciedla przyjętą w 2019 politykę inwestycyjną, kryteria doboru spółek i skład portfela subfunduszu. Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia). Do portfela dobierane są głównie akcje spółek zagranicznych. Działają one w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i mają unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług.

Na platformie SFI bez zmian złożysz zlecenia nabycia, odkupienia czy zamiany. Również zlecenia stałe w ramach regularnego inwestowania są realizowane w taki sam sposób.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie subfunduszu oraz w szczegółach funduszu, w usłudze Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych.