powrót

Zmieniamy zakres usługi Dealera Rynku Finansowego

Zmieniamy regulaminy

Od 10 czerwca 2021 r. w ramach umowy, na podstawie której świadczmy usługi z zakresu transakcji rynku finansowego, nie będzie można już zawierać walutowych transakcji terminowych (FX Forward) i opcji walutowych. Informacje o tych transakcjach usuwamy z Regulaminu świadczenia usług Private Banking.

Zmieniamy również Taryfę prowizji i opłat dla klientów Private Banking dla usług powierniczych.
Dodajemy zapis, że nie będziemy pobierać opłaty za przechowywanie krótkoterminowych papierów dłużnych dyskontowanych emitenta PKO Bank Hipoteczny.
Dodatkowo wprowadzamy zmiany, które mają charakter porządkowy i nie wpływają na wysokość opłat i prowizji. Zmieniona Taryfa obowiązuje od 9 kwietnia 2021 r.

 

Zestawienie dokumentów

 


 

Kategorie:

Private Banking