powrót

Zmiany nazw funduszy – IPOPEMA SFIO

31 stycznia br. IPOPEMA TFI zmieniło nazwę dwóch swoich funduszy.

Co musisz wiedzieć?

  • Subfundusz IPOPEMA Akcji A zmienia nazwę na IPOPEMA Małych i Średnich Spółek A
  • Subfundusz IPOPEMA Akcji B zmienia nazwę na IPOPEMA Małych i Średnich Spółek B
  • Zmienia się polityka inwestycyjna subfunduszy. Od 30 kwietnia subfundusze będą inwestować minimum 50% w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki z indeksu mWIG40 lub sWIG80

Dowiedz się więcej o funduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek A
Dowiedz się więcej o funduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek B