powrót

Zmiania się nazwa i polityka inwestycyjna funduszu PZU Aktywny Akcji Globalnych

Zgodnie z komunikatem PZU TFI, 1 kwietnia 2022 r. zmienia się nazwa i polityka inwestycyjna funduszu PZU Aktywny Akcji Globalnych.

Nowa nazwa funduszu to PZU Aktywny Globalny.
W ramach nowej polityki inwestycyjnej fundusz będzie mógł inwestować w instrumenty akcyjne maksymalnie 60% aktywów (wcześniej mógł do 100%). Ponadto co najmniej 40% aktywów fundusz będzie inwestował w instrumenty dłużne.

W związku z tym zmieniliśmy klasyfikację funduszu z akcyjnego na mieszany. Zmieniliśmy także ocenę minimalnego horyzont inwestycyjny z dotychczasowego powyżej 5 lat na od 1 do 5 lat.

Więcej informacji na stronie funduszu.