powrót

Skotan S.A. – możliwość wycofania zapisu

Po opublikowaniu suplementu nr 2 do Prospektu spółki Skotan S.A. inwestor, który złożył zapis na akcje spółki w ofercie publicznej, może wycofać zapis.
Klienci eMaklera składają dyspozycje wycofania zapisu przez mLinię do 10 maja 2022 r. (do godziny 17:00).